Wat te doen bij een aanrijding?

Mocht u onverhoopt betrokken raken bij een verkeersongeval of aanrijding, dan volgen hier een aantal aandachtspunten:

– Blijf vooral rustig en probeer uw emoties onder controle te houden (kwaad worden heeft géén zin).

– Breng als eerste uzelf en anderen in veiligheid.

– Bel indien nodig een ambulance (telefoon 1-1-2).

– Bel bij ernstige aanrijdingen of verkeersongelukken direct de politie. Zij zullen de toedracht van het ongeluk onderzoeken. Bij aanrijdingen met enkel lichte blikschade is dit niet nodig.

– Zorg ervoor dat uw voertuig veilig staat. Gebruik hierbij indien nodig een gevarendriehoek. Wordt de rijbaan niet door de bij het ongeluk betrokken voertuigen geblokkeerd, laat deze dan zo staan. Is dit wel het geval, zet de voertuigen dan indien mogelijk aan de kant.

– Dient u uw voertuig te verplaatsen, maakt dan op papier een schets van de oorspronkelijke situatie. Maak indien mogelijk foto’s. Dit bevorderd het eventuele onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

– Vul altijd een schadeformulier in. Laat de tegenpartij dit ook doen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Dit voorkomt vertraging in de afwikkeling van de verzekering.

– Noteer altijd de persoonlijke gegevens van de tegenpartij (naam, adres, telefoonnummer, etc.).

– Noteer persoonlijke gegevens van eventuele getuigen.

– Laat het schadeformulier altijd door de tegenpartij ondertekenen. Is er politie aanwezig, laat dan ook deze het formulier ondertekenen.

– Aangezien een zo volledig mogelijk ingevuld schadeformulier erg belangrijk is en de verzekeringszaak bespoedigd, is het dus van groot belang dat u altijd een blanco exemplaar in uw voertuig heeft liggen of bij uw auto- of motorfietspapieren heeft.

– Dient uw voertuig weggesleept te worden, bel dan de hulpservice van uw verzekering en regel tevens vervangend vervoer.

Meld uw schade direct bij de rechtsbijstandsverzekeraar

Zoals bekend kunt u elke schade bij ons melden. Er is echter een uitzondering op de regel: de rechtsbijstandsverzekering.

Sinds vorig jaar is het de rechtsbijstandsverzekeraar verboden om – zonder uitdrukkelijke toestemming van de verzekerde – dossiergegevens aan derden ter beschikking te stellen. Over de inhoud van het dossier wordt alleen nog maar direct met de klant gecorrespondeerd. Hierdoor hebben wij als tussenpersoon een zeer beperkte rol in dit proces. Een melding op een rechtsbijstandsverzekering nemen wij niet meer in behandeling; we kunnen deze alleen doorgeven aan de betreffende verzekeraar. De status van een dossier wordt ook niet meer aan ons bekend gemaakt, maar gelijk aan de verzekerde.

Om te zorgen dat uw melding direct in behandeling wordt genomen, is het van belang dat u deze rechtstreeks bij de rechtsbijstandsverzekeraar meldt. Dit kunt u doen via e-mail, reguliere post (zie voor standaard DAS/ARAG formulieren bij download formulieren) of telefonisch. Wij verzoeken u om bij de melding onderstaande gegevens te vermelden of, in geval van een telefonische melding, bij de hand te houden:

– Ingangsdatum van de rechtsbijstandsverzekering
– De verzekerde rubrieken (verkeersrechtsbijstand, verhaalsrechtsbijstand e.d.)
– NAW gegevens van de verzekerde
– Vermeld dat het een polis van Voogd & Voogd betreft.