Veel gestelde vragen over een autoverzekering.

Wat is een ongevallen inzittenden verzekering?

Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevallen inzittenden verzekering het vooraf bepaald bedrag uit. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval, ook bij de goedkoopste autoverzekering.

Wat houdt de Rechtsbijstand Motorvoertuig in?

Een rechtsbijstandverzekering verleent juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er worden geprocedeerd om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van de schadevergoedingsplicht van de tegenpartij. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen met dealers en garages.

Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb?

Tijdens de looptijd van de goedkoopste autoverzekering worden er, zolang er geen schade geclaimd wordt, schadevrije jaren opgebouwd. Het aantal schadevrije jaren wordt door uw verzekeraar vastgesteld en op schrift gezet in de vorm van een royementsverklaring (ook wel bonus/malus-verklaring genoemd, ook bij de goedkoopste autoverzekering). U kunt het aantal schadevrije jaren ook opvragen bij uw verzekeraar. De verklaring wordt na het beëindigen van de goedkoopste autoverzekering naar de klant gestuurd die de originele verklaring op zijn beurt aan de nieuwe verzekeraar dient te overleggen.
U heeft daar twee tot drie maanden de tijd voor. De geldigheidsduur van een royementsverklaring bedraagt 1 jaar.

Mijn huidige verzekering vermeldt het aantal treden, maar geen schadevrije jaren. Wat nu?

Het aantal treden komt niet overeen met het aantal schadevrije jaren. Het juiste aantal is noodzakelijk om een correcte premieberekening te kunnen maken. Wij raden u aan uw huidige verzekeraar of tussenpersoon te vragen hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd voor uw nieuwe goedkoopste autoverzekering.

Waarom moet ik mijn aantal schadevrije jaren opgeven?

Het aantal schadevrije jaren geeft recht op korting. De korting wordt echter alleen toegekend indien u een geldige, originele verklaring aan de nieuwe verzekeraar kunt overleggen. Wanneer er een negatief aantal schadevrije jaren op uw verklaring staat dan krijgt u te maken met een toeslag in plaats van een korting. Sluit daarom nu nog de goedkoopste autoverzekering af.

Kan ik met negatieve schadevrije jaren mijn auto verzekeren?

Wanneer er een negatief aantal schadevrije jaren op uw royementsverklaring staat, dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet accepteren.

Hoe werkt een bonus/malus ladder?

Tijdens de looptijd van de verzekering bouwt u, zolang u geen schade claimt, schadevrije jaren op. Aan de hand van het aantal schadevrije krijgt u een zogenaamde no-claimkorting. Deze korting komt tot uitdrukking in de bonus/malus-ladder.
Bij een gunstig schadeverloop klimt u jaarlijks een trede op de ladder en neemt de no-claimkorting (de bonus) toe. Wanneer u echter schade claimt, dan daalt u op de ladder met een eventuele premiestijging tot gevolg.

Hoe zit het met het aantal schadevrije jaren wanneer ik een tweede auto koop?

De schadevrije jaren worden per auto opgebouwd. Wanneer u een tweede gezinsauto aanschaft en niet eerder een tweede auto had, dan begint u met nul schadevrije jaren.

Ik rij/reed in een leaseauto. Tellen die jaren ook mee?

Wanneer u in een auto van de zaak gereden heeft en als regelmatige bestuurder in de polis vermeld stond, dan is het mogelijk een leaseverklaring bij de verzekeraar op te vragen. Nationaal Spaarfonds geeft op grond van deze verklaring no-claimkorting.
De geldigheidsduur van de leaseverklaring bedraagt een jaar. De verklaring mag aansluitend op een eventuele gewone royementsverklaring gebruikt worden, zodat de schadevrije jaren bij elkaar opgeteld worden. Er mag echter nooit een gat van langer dan een jaar tussen zitten.

Ik rij altijd in de auto van mijn ouders. Tellen die jaren ook mee?

Nee, u bouwt alleen schadevrije jaren op wanneer u zelf verzekerd bent.

Kan ik de auto direct verzekeren?

Ja, u ontvangt direct na het aanvragen van de goedkoopste autoverzekering een voorlopige dekking per e-mail.

Wat moet ik doen om de Kwik Fit kortingspas te krijgen?

Wij sturen u de Kwik Fit kortingspas zodra uw verzekering is geaccepteerd. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Met de Kwik Fitpas krijgt u 10% korting op de totale factuur bij alle Kwik Fitgarages.

Ik wil van autoverzekeraar wisselen. Kan dat zomaar?

Een autoverzekering is een contract dat is aangegaan voor een bepaalde periode. Het betreft meestal een jaarcontract. U kunt de verzekering, met inachtneming van een opzegtermijn, per de contracts vervaldatum beëindigen. De opzegtermijn bedraagt meestal twee maanden en is in de polisvoorwaarden terug te vinden. De contracts vervaldatum staat op uw polisblad vermeld. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Wanneer uw huidige verzekeraar een premiestijging doorvoert of de voorwaarden in uw nadeel verandert, dan kunt u de verzekering zonder opzegtermijn beëindigen. In dat geval is het noodzakelijk op korte termijn te reageren. Zeg de verzekering nooit op voordat u een nieuwe verzekering heeft afgesloten. Sluit u een goedkoopste autoverzekering af bij de Nationale Autoverzekering, dan kunt u gebruik maken van onze speciale opzegkaart om uw huidige autoverzekering te annuleren.
Auto Schade. Vaak is de afhandeling van autoschade een vervelende kwestie. Gelukkig kunt met een verzekering van de Nationale Autoverzekering 24 uur per dag terecht bij Nationaal Spaarfonds, telefoonnummer 0900–0565 (lokaal tarief). Wij verwijzen u direct door naar één van onze vakkundige schadeherstel bedrijven bij u in de buurt.

Wat ik moet doen bij een aanrijding?

Vul samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier in. Noteer zoveel mogelijk namen en adressen van mogelijke getuigen.
Erken geen aansprakelijkheid en doe geen uitspraken over de toedracht van de aanrijding. Bel 0900–0565 (lokaal tarief) en meld de schade. U wordt direct geholpen.

Wat ik moet doen bij diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vraag om een afschrift van de aangifte. Bel 0900–0565 (lokaal tarief) en meld de schade. U wordt direct geholpen.

Wat ik moet doen bij ruitschade?

Controleer of de ruitschade is verzekerd (ruitschade valt alleen onder de Mini of Volledig Casco dekking). Bel Kwik Fit, telefoonnummer 0800–7007. U wordt direct geholpen.

Wat ik moet doen bij parkeerschade door een onbekende dader?

Laat de auto altijd staan op de plaats waar de aanrijding heeft plaats gevonden. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vraag om een afschrift van de aangifte. Laat de politie naar de schade kijken en constateren of de aanrijding veroorzaakt is door een motorrijtuig. Noteer zoveel mogelijk namen en adressen van personen die kunnen getuigen dat uw auto onbeschadigd geparkeerd was en beschadigd is terug gevonden. Bel 0900–0565 (lokaal tarief) en meld de schade. U wordt direct geholpen.

Mijn huidige autoverzekering opzeggen.

Heeft u een autoverzekering bij een andere maatschappij? Die zegt u eenvoudig op met ons opzegformulier. Vul het formulier in en stuur het gratis naar Nationaal Spaarfonds. Wij verzorgen dan de opzegging bij uw huidige verzekeraar en regelen uw goedkoopste autoverzekering.

Wanneer kan ik mijn huidige autoverzekering opzeggen?

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kunt u uw huidige polis op meerdere momenten opzeggen. Opzegmoment(en) bij uw huidige verzekeraar zijn: Minimaal 2 maanden voor einde contract periode. Direct na een schadebehandeling. Direct, per premievervaldatum, bij een premieverhoging.