OOK UW MOTORVERZEKERING KAN AL SNEL EEN STUK VOORDELIGER!

U kunt met motorfietsverzekering.com zelf vergelijken, uw keuze maken en online afsluiten. Hoe oud of nieuw uw motor ook is, een goede verzekering is erg belangrijk. Uw kostbare motor verdient een verzekering zonder verrassingen. En voor zo’n verzekering wilt u vanzelfsprekend niet te veel betalen.

Motorfietsverzekering

Motorfietsverzekering met lage premie.

OHRA heeft ervoor gezorgd dat u uw motorverzekering kunt onderbrengen bij de beste verzekeraars met de laagste premie en welke aansluit bij uw specifieke wensen. Na het berekening volgt er een opgave van premie van verschillende verzekeraars en de bijhorende polisvoorwaarden.

Voor de motorverzekering biedt u drie dekkingsvormen: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Beperkt Casco (Mini-Casco) en Volledig Casco (All Risks). U kiest zelf de verzekering die het beste bij u en uw auto past.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA).

WA verzekering het is wettelijk verplicht om uw motorfiets voor (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren. Deze verzekering dekt de materiële en letselschade die u met uw motorfiets een ander toebrengt.

Beperkt Casco dekking.

Beperkt casco verzekering dekt naast wettelijke aansprakelijkheid de schade aan uw motor door onder andere hagel, storm, overstroming, brand, ruitbreuk, botsing met dieren, joyriding en diefstal.

Volledig Casco dekking ( All-risks).

All-risk verzekering Met deze verzekering bent u niet alleen WA verzekerd, maar bent u ook verzekerd tegen schade aan uw eigen motorfiets die door alle van buiten komende oorzaken is veroorzaakt. Een nieuwe motor is het eerste jaar tegen nieuwwaarde verzekerd. Ook na deze periode geldt een gunstige afschrijvingsregeling.

Aanvullend kunt u een ongeval opzittende en een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Natuurlijk maakt u de motorverzekering compleet met:

Motoropzittende verzekering.

Deze verzekering geeft ongeacht de schuldvraag recht op uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en de opzittende(n) van de motor alsmede voor kledingschade en schade aan de helm.

Rechtsbijstandverzekering.

Deze verzekering biedt verhaals- en strafbijstand terzake van een verkeersongeval waarbij de verzekerde motor is betrokken. Ook zonder dat er van een verkeersongeval sprake is wordt strafbijstand geboden naar aanleiding van verkeersovertreding, mits de verzekerde voor de rechter is gedagvaard en voorkoming van strafvervolging door een ‘schikking’ niet mogelijk was. Eveneens bestaat recht op juridische bijstand in geschillen over aankoop, onderhoud, reparatie en revisie van de verzekerde motor.

Voordelen Online motorverzekering.

 • Verzekeren tegen Goedkope internetpremie’s
 • Zelf kiezen uit de beste verzekeraars
 • Zelf voorwaarden vergelijken
 • 24 uur Online overzicht mogelijk
 • Eigen Online polismap mogelijk
 • Eén aanspreekpunt
 • Gratis overstap service
 • Telefonische helpdesk met deskundig advies
 • Uitstekende polisvoorwaarden
 • Snelle afhandling bij schade
 • Binnen enkele dagen uw polisstukken in huis